Adix Events

AdiX Events – marketinga, promocija i savjetovanje

Agencija Fenix je ugovorni partner sa firmom AdiX Events. Agencija AdiX Events vrši usluge marketinga i promocije, kao i savjetovanja u nizu oblasti, od marketinga do poljoprivrede i saobraćaja, a specijalizirana je u organizaciji događaja bilo koje vrste, sa akcentom na događaje slavljeničke prirode, sa misijom da se podigne organizacija slavljeničkih događaja na viši i evropski nivo – nivo koji još uvijek nije dovoljno „zaživio“ u Bosni i Hercegovini.

Naše temeljne vrijednosti su da podstičemo mahom novije i male poduzetnike, njihove proizvode i usluge na tržištu, da stvorimo lanac organizacije sa partnerima koji su, kao takvi, gladni uspjeha i poslovnog proboja, a žele podići svoju poziciju na tržištu, stvoriti brend i biti sve konkurentniji, uz našu pomoć i izgrađene odnose povjerenja sa nama. Svi zajedno iz takvog lanca, djelujemo kao jaka cjelina, povezivajući ljude i njihove želje sa lokacijama dešavanja najslađih događaja.

Opis saradnje: