Cjenovnik

CJENOVNIK USLUGA
ZA DIREKTNI MARKETING

 

PAKET I

*REKLAMA NA WEB STRANICI + WEB SHOP + NEWSLETTER + DISTRIBUCIJA KATALOGA + PLAKATIRANJE*

Uz potpisani ugovor na određeno vrijeme – paket uključuje reklamiranje na stranici,prodaja proizvoda na webshopu, kreiranje i slanje newslettera 8 puta mjesečno na 8000 e-mail adresa(s tendencijom povećanja) i akcija distribucije printanih,već gotovih, kataloga unutar 150 firmi,institucija,sindikata i javnih i komunalnih preduzeća.

CIJENA – 200 KM + (ugovorom definisan iznos % od prodaje na web portalu)


 

PAKET II

*REKLAMA NA WEB STRANICI + NEWSLETTER*

Uz potpisani ugovor na određeno vrijeme – paket uključuje reklamiranje na stranici i slanje newslettera 8 puta mjesečno na 4000 e-mail adresa(s tendencijom povećanja)

CIJENA – 80 KM


 

PAKET III

*REKLAMA NA WEB STRANICI + DIREKTNE PRODAJE*

Uz potpisani ugovor na određeno vrijeme – paket uključuje reklamiranje na stranici.

CIJENA – 30 KM + (ugovorom definisan iznos % od direktne prodaje )


 

PAKET IV

*REKLAMA NA WEB STRANICI*

Uz potpisani ugovor na određeno vrijeme – paket uključuje reklamiranje na stranici.

CIJENA – 20 KM 

Napomena:

Cjenovnik ne uključuje izradu print kataloga, ali po dogovoru agencija može i dizajnirati i printati kataloge.


agnecija, promocije, usluge, sarajevo, priprema, mail marketing, isporuka

”FENIX”

AGENCIJA ZA PROMOCIJU, REKLAMU I PROPAGANDU

BiH Sarajevo, Aleksandra Puškina 58, ID:4302984460008

tel: 061 – 157 034,

www.agencija.ba

e-mail: fenix@agencija.ba